Fuel that nature loves

feora

feora bioolja

Feora ecofuel

 

Feora käyttää tuotannossaan bioöljyn raaka-aineena eläinrasvaa. Feora Ecofuel valmistetaan ainoastaan sivutuotteista.

Öljyt valmistetaan n.s. batch-prosessorissa. Valmistuksessa ei tarvita vettä joten menetelmä säästää ympäristöä.  Biopolttoöljyn laadun valvonnassa noudatetaan  EN 14214 standardia.

Feoran bioöljyjä voidaan käyttää polttoaineena dieselmoottoreissa ja kiinteistöjen lämmitykseen.  Bioöljyä voidaan sekoittaa fossiiliseen diesel- ja polttoöljyyn halutussa suhteessa.  Öljyjä sekoittamalla voidaan alentaa jähmepistettä ja käyttää öljyseosta alemmassa lämpötilassa.

Yhä useammat dieselmoottoreiden valmistajat ilmoittavat 100 % biodieselin (B100) vaihtoehtoiseksi polttoaineeksi.

Mitä bioöljy on?

Bioöljy on hiilidioksidineutraali öljy, jota valmistetaan kasvi- tai eläinrasvoista.  Öljy valmistetaan useimmiten esteröimällä.

  • Prosessissa glyseroli vaihdetaan metanoliin.
  • Bioöljy voidaan määritellä joko biodieseliksi tai biopolttoöljyksi.
  • Tuote on sama mutta verotus määräytyy eri käyttötarkoituksien mukaan.

billig brännoljabiobrännolja finland