Fuel that nature loves

feora

bio öljy

Yrityksemme vastuupolitiikka 

 

Tuntemalla sivutuotteittemme ominaisuudet varmistamme, että  ne käytetään tuotannossa parhaalla mahdollisella tavalla.  Emme käytä  uusia raaka-aineita vaan  ainoastaan tuotannossamme syntyneitä sivutuotteita sekä omia jätteitä.

bio olja

Feoran tavoitteena on jalostaa tuotannossaan syntyviä sivutuotteita ja siten vähentää perusraaka-aineiden käyttöä.

bio olja

Hyvä sivutuotteiden käsittely ja luonnonvarojen suojelu edistävät yhteiskunnan kestävää kehitystä.

bio olja

Toimintamme perustuu voimassa oleviin ympäristön suojelua koskevat  laikeihin  ja määräyksiin.

bio olja

Ympäristön suojelu on olennainen osa jokapäiväistä työtämme.

bio olja

Teemme työtä, jotta työntekijämme, asiakkaamme ja tavarantoimittajamme ovat tietoisia  ympäristöongelmista sekä  ongelmista, joita voi esiintyä tuotteittemme valmistuksessa.

bio olja

Tuotekehittelymme pyrkii koko tuotteen elinkaaren ajalle etsimään ratkaisuja,  jotka vähentävät ympäristöön kohdistuvia haittoja.

bio olja

Otamme huomioon ympäristön vaatimukset kun hankimme laitteita ja suunnittelemme tuotantomenetelmiämme.