Fuel that nature loves

feora

polttoaine bio diesel

Kiinnostaako bioöljyn käyttöönotto?

 

Mitä on hyvä tietää jos alat käyttää bioöljyä

Biopolttoöljyn käyttö lämmitykseen

Bioöljyä ei tulisi käyttää jos lämpötila on alle 0° C.
Normaalissa lämpötilassa bioöljyn viskositetti on miltein sama kuin fossiilisen polttoaineen.  Öljy toimii parhaiten huoneenlämpöisenä tai esilämmitettynä 30 asteiseksi. Koska fossiilisen polttoöljyn lämpöarvo on noin 36 MJ/l ja bioöljyn 34 MJ/l on öljynpolttimen saama ilmamäärä säädettävä  siirryttäessä bioöljyn käyttöön. Bioöljyn palaminen on hitaampaa kuin fossiilisen polttoöljyn mikä vaikuttaa myönteisesti pannun puhtauteen.

Biodieseli polttoaineena

Sen lisäksi, että Feoran Ecofuel`ia on testattu moottorilaboratoriossa, sitä on testattu myös pienissä muutaman hevosvoiman dieselmoottoreissa ja  suurissa nykyaikaisissa kuorma-auton moottoreissa.  Nykyisin useimmat moottorien valmistajat hyväksyvät biodieselin poltto-aineeksi moottoreissaan.  Biodieselin käyttöön voi siirtyä välittömästi mutta suosittelemme, että luette  kohdan, jossa kerrotaan öljyn varastoinnista.  Tankin tulee olla puhdas  ja  kaikkien letkujen sekä liittimien tulee olla synteettisistä materiaaleista valmistettuja, jotta bioöljy ei liuota niitä. 

Biodieslin käyttöönoton jälkeen vaihdetaan suodatin normaalia aikaisemmin sillä tankissa olevat epäpuhtaudet - mukaanlukien vesi - liukenevat öljyyn ja tarttuvat suodattimeen.  Biodieseli B100:n jähmettymispiste on korkea verrattuna muihin polttoaineisiin, mikä aiheuttaa öljyn jähmettymisen lämpötilan laskiessa alle 0 ° C. Öljyn jähmettyminen voidaan estää käyttämällä moottorissa biodieselin ja tavallisen dieselin seosta. Seos merkitään B-kirjaimella.  Esimerkiksi B20 tarkoittaa, että seoksessa on 20 % biodieseliä ja 80 % tavallista dieselöljyä jolloin jähmettymispiste on noin -15°C.
Kesäaikana voidaan käyttää pelkästään B100 bioöljyä ja sen jälkeen lisätä vähitellen tavallista dieseliä sään kylmetessä.

Biopolttoaineen varastointi

On tärkeää, että kaikki polttoaineet käsitellään ja varastoidaan oikealla tavalla.  Polttoaine voi hapen, lämmön tai valon vaikutuksesta hapettua mikä aiheuttaa saostumista/hiukkasia. Mikro-organismit kasvavat polttoöljyssä jos säiliössä on vettä.  Mikrobit käyttävät polttoaineen hiiltä ravinnoksi lisääntyäkseen.
Miten estän mikro-organismit? Tärkeimpänä toimenpiteenä on välttää tarpeettoman veden tulo tankkeihin sekä poistaa pohjaan kerääntynyt vesi. Vaikka mikro-organismit voivat elää polttoaineessa, ne eivät kuitenkaan voi lisääntyä ilman vettä eivätkä aiheuttaa ongelmia. 

Varastointisäiliöt

Käytä aina säiliötä, joka on tarkoitettu ja hyväksytty polttoaineen säilytykseen.  Muovisen säiliön pitäisi olla tummanvärinen tai se tulisi varastoida pimeään. Polttoaine on suojattava valolta, sillä päivän- ja auringonvalo voivat aiheuttaa polttoaineen hapettumisen ja siitä johtuvan  saostumisen. Käytettäessä muovisäiliötä, jota ei ole hyväksytty polttoaineen säilytykseen,  voi polttoaine syövyttää muovin.
Suosittelemme, että säiliö puhdistetaan huolellisesti ennen biopolttoaineiden käyttöä.

Varastointiaika

Biopolttoöljyn varastointiajan ei yleensä tulisi olla  pidempi kuin 1 vuosi.

Mitä lakiin on kirjoitettu?

  • 1399/2010 Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

    Tässä laissa tarkoitetaan:

    1) nestemäisillä polttoaineilla
    12) biodieselöljyllä dieselöljyä vastaavaa tuotetta, joka on valmistettu biomassasta;
    19) biopolttoöljyllä lämmityksessä sekä kiinteästi asennetuissa dieselmoottoreissa ja dieselmoottorilla varustetuissa työkoneissa käytettäväksi soveltuvaa polttoainetta, joka on valmistettu biomassasta