Fuel that nature loves

feora

feora bioolja

Feora ecofuel

 

Feora har i sin produktion tillgång till animaliskt fett som utgör råmaterial för framställning av biooljor. Feora ecofuel framställs enbart av biprodukter.

Oljorna produceras i en s.k. batch processor. Denna arbetar utan tillförsel av vatten och är därför mycket skonsam mot naturen. Slutprodukternas kvalité mäts mot gällande standard EN 14214 för biobränslen.

Feoras biooljor kan användas som bränsla i dieselmotorer och den lämpar sig väl för uppvärmning av fastigheter. Biooljan kan också blandas med fossil dieselolja och brännolja i önskvärda förhållanden. Genom att blanda kan man sänka stelningspunkten och därmed också använda bränsleblandningen vid lägre temperaturer.

Allt fler tillverkare av dieselmotorer anger 100% biodiesel (B100) som alternativt bränsle.

Vad är en bioolja?

Bioolja är en koldioxidneutral olja som framställts ur vegetabilisk olja eller animaliskt fett. Oljan framställs vanligen genom förestring.

  • I processen utbyts glycerol i bindningen mot metanol.
  • Bioolja kan antingen definieras som biodiesel eller biobrännolja.
  • Samma produkt men för olika användning och därmed olikt beskattad.

billig brännoljabiobrännolja finland