Fuel that nature loves

feora

biobrännolja

Hållbarhetspolicy

 

Genom att känna våra biprodukters potential kan vi se till att de används på optimalt sätt. Vi reducerar konsumtionen av nytt råmaterial, eftersom våra produkter använder endast egna biprodukter och eget.

bio olja

Hos Feora strävar man till att höja värdet av biprodukter och därmed reducera konsumtion av primära resurser.

bio olja

En god hantering av biprodukter och bevarande av naturliga resurser medverkar till ett hållbart samhälle.

bio olja

Vår verksamhet skall basera sig på de miljömässiga krav som satts upp genom gällande lagstiftning och regelverk.

bio olja

Miljöarbete är en integrerad del av vårt dagliga arbete.

bio olja

Vi arbetar för att våra anställda, kunder och leverantörer är medvetna om miljömässiga problem och de problem som uppstår kring de produkter som vi tillverkar.

bio olja

Vår produktutveckling strävar efter att se produktens hela livscykel och att söka lösningar med låg påverkan på miljön.

bio olja

Vi tar hänsyn till miljömässiga aspekter när vi investerar i utrustning och planerar produktionsmetoder.