Fuel that nature loves

feora

bioolja elda förmånligt

Intresserad av att komma igång?

 

Bra att veta om du vill övergå till bioolja

Övergång till eldning med biobrännolja

Använd ogärna bioolja under 0° C.
Vid normaltemperatur har biooljan ungefär samma viskositet som fossilt bränsle. Bäst fungerar oljan vid rumstemperatur eller förvärmd till 30°. För fossil brännolja anges värmevärdet till ca.36 MJ/l och för bioolja 34 MJ/l. Detta kräver en justering av luftmängden för oljebrännaren vid övergång till bioolja. Förbränningen med bioolja är långsammare än för fossilt bränsle. Detta inverkar positivt på pannans renhet.

Biodiesel som motorbränsle

Feoras Ecofuel har förutom i motorlaboratorium, testats i små dieselmotorer på några hästkrafter till fullt stora moderna lastbilsmotorer. Idag godkänner de flesta motortillverkare biodiesel som bränsle i sina motorer. Man kan övergå till att direkt tanka biodiesel, läs gärna vad som skrivs om lagring nedanför. Tanken bör vara ren och alla slangar och kopplingar av syntetiskt material för att inte upplöses av biooljan.

Efter övergången gör man tidigare filterbyten, eftersom de föroreningar som finns i tanken -inklusive vatten - upplöses och stannar i filter. Biodiesel B100 har en hög gelbildande punkt jämfört med andra bränslen. Det innebär att det tjocknar när temperaturen sjunker under 0 ° C. Men det finns lösningar på detta, som att använda en blandning av biodiesel och vanlig diesel. Blandningarna betecknas med bokstaven B. Till exempel är B20 en blandning av 20% biodiesel och 80% vanlig diesel och har en gelbildande punkt vid ca -15°C.
Under sommarhalvåret kan man använda B100 och öka halten av vanlig diesel när det blir kallare väder.

Lagring av biobränslen

Det är viktigt att alla bränslen hanteras och lagras på rätt sätt. Bränslen kan under inverkan av syre, värme eller ljus oxidera vilket ger utfällningar /partiklar. Mikroorganismer kan växa i bränslen men bara om det finns vatten i cisternen. Mikroberna använder kolet i bränslet som föda för tillväxt.
Hur undviker jag mikroorganismer? Det gäller att minimera vatteninnehållet.  De viktigaste åtgärderna är att undvika att onödigt vatten kommer in i tankarna och att dränera bort det vatten som samlas på botten.. Även om mikroorganismerna kan överleva i bränslen utan vatten, så kan de inte föröka sig och vålla några problem.

Lagringscisterner

Använd alltid en cistern som är avsedd och godkänd för dieselbränsle. Under inverkan av dagsljus/solljus kan bränslen genomgå en oxidationsprocess som ger utfällningar. Därför skall cisternen, om den är av plast, vara mörkfärgad eller lagras mörkt så att bränslet skyddas mot ljus. Användning av icke godkända plastcisterner innebär alltid en risk att plasten löses upp av bränslet.
Vi rekommenderar att cisternen rengörs noggrant före biobränslen tas i bruk.

Lagringstid

Lagringstiden för biobränslen  bör i allmänhet inte vara längre än 1 år.

Vad säger lagen?

 • Hur definierar lagen biooljor?

  1399/2010 Ändring av lagen om accis på flytande bränslen

  I denna lag avses med:

  1) flytande bränsle
  12) biodieselolja produkt som motsvarar dieselolja och som är framställd av biomassa.
  19) biobrännolja bränsle som är framställt av biomassa och lämpar sig att användas för uppvärmning och i fast installerade dieselmotorer och i arbetsmaskiner med dieselmotor.

biodiesel i motorer